Tiềm năng lớn khu nam sài gòn thu hút nhà đầu tư và mua để ở  Giữa năm 2017, Ủy ban TP.HCM sẽ bắt đầu đầu tư cầu vượt, hầm chui ngay nút giao thông N...